IDIOMA******LANGUAGE

Currículum ISABEL DE YZAGUIRRE MAURAISABEL DE YZAGUIRRE MAURA

Català:

Nascuda l’any 1957 a Barcelona, vaig cursar estudis primaris i secundaris en aquesta ciutat.

L’any 1978 em vaig diplomar com a Mestra d’Educació General Bàsica a l’aleshores anomenada Escola Normal de Formació del professorat d’EGB, de la UB. He treballat com a mestra en diverses Escoles Públiques de Primària fins a l’actualitat (Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya).

M’he seguit formant en disciplines diverses, i l’any 1998 vaig obtenir el títol de Graduada en Arts Aplicades, especialitat de Decoració, pels estudis cursats a l’Escola d’Arts Deià, de Barcelona.

Vaig treballar esporàdicament en projectes de decoració amb els arquitectes Ramón Motge (motje@coac.cat)  i Carles Dorico ( drk@coac.net ), de Barcelona (reforma integral de la vivenda Virgili-Ribé, 1998).

Actualment resideixo a Moià (Barcelona), al cor de Catalunya, i em segueixo formant en HumanitatsT.I.C. a la UOC, on el juliol de 2008 vaig realitzar un curs de Web 2.0

Inactiva durant una anys per motius familiars, entro en contacte l’any 2008 amb l’empresa d’en Joan Moret, amb qui col·laboro des d’aleshores. Actualment treballem en el disseny d’un sistema de làmpades.English:

Born in 1957 in Barcelona, I went to Primary and Secondary School in this city ( Escola Thalita , INEM Infanta Isabel D’Aragó).

In 1978 I had my Diploma as a Primary School Teacher at Escola Normal de Formació del professorat d’EGB, (University of Barcelona). Since then I have been working at many Public Primary Schools (Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya) around Catalonia.

I went on forming myself in many disciplines. In 1998 I had a Graduate in “ Arts Aplicades” in Decoration, Interior Design speciality at Escola d’Arts Deià, in Barcelona.

I did collaborate with architects from Barcelona, Ramón Motge (motje@coac.cat)   and Carles Dorico ( drk@coac.net ),  in Decoration Projects  (whole reform Virgili-Ribé’s living  1998).


Nowadays I live in Moià (Barcelona), Catalonia (Spain) and I’m an e-learner in Humanities and T.I.C. at UOC. Here I learnt Web 2.0 (July 2008).

After some years devoted to my family, in 2008 I became acquainted to Joan Moret. Since that moment I’m a collaborator to that Design Company with good results for both parts. In the beginning of this year 2010 Joan and I are working in a Lighting Design.